From: Jos van den Oever
To:   k.arib@tweedekamer.nl
Date: 23-01-2018 20:43

Geachte voorzitter,

De Tweede Kamer in het verleden meermalen het belang van openbare broncode 
besproken.

Deze mail is een verzoek tot hergebruik van broncode volgens de wet hergebruik 
van overheidsinformatie.

Ik vraag de zo volledig mogelijke broncode van de app Debat Direct op 
inclusief alle historische versies van de broncode. Met broncode bedoel ik het 
geheel van programma-instructies in hun oorspronkelijke hogere taal bv. Java, 
C of Javascript, zoals geschreven door de programmeur(s) alsmede de 
computerleesbare instructies voor het compileren van de broncode tot door de 
computer (of smartphone) uitvoerbare software.

Bij voorkeur ontvang ik deze bestanden in het natieve formaat van de 
versiebeheersystemen, bv. git.

Publicatie van de broncode via https://github.com/tweedekamer of https://
opendata.tweedekamer.nl/ heeft de voorkeur.

Vriendelijke groeten,
Jos van den Oever
Borne