Beroepschrift

Documentnummer
190611-00521719-1
Ingediend op
11-06-2019 00:52
Waartegen gaat u in beroep?
Tegen een beslissing van een overheidsinstantie
Bestuursorgaan
Tweede Kamer
Vestigingsplaats
Den Haag
Datum beslissing
1-5-2019
Kenmerk beslissing
JP/pr/18.1955

Gronden voor het beroep

Op 23 januari 2018 heb ik met beroep op de Wet hergebruik van overheidsinformatie de Tweede Kamer verzocht om terbeschikkingstelling van de broncode van de Debat Direct app. Op 19 december 2018 heeft de Tweede Kamer dit verzoek afgewezen.

Op 28 januari 2019 heb ik bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing.

Op 1 mei 2019 heeft de Tweede Kamer dit bezwaar afgewezen.

De Tweede Kamer publiceert de Debat Direct app, in gecompileerde vorm, voor iOS, Android, Windows 10 en als webpagina. De gecompileerde vorm van Debat Direct app is hiermee publieke informatie. Ik verzocht de Tweede Kamer om de herbruikbare vorm van deze informatie. Die herbruikbare vorm is de broncode.

De Tweede Kamer voerde aan dat de broncode van de app geen publieke informatie is. Ik bestrijd dat. De Tweede Kamer bestrijdt niet dat de gecompileerde versies van de app publieke informatie is, de gecompileerde versies van de app worden immers door de Tweede Kamer beschikbaar gesteld. Volgens de Who moet informatie 'zoals de informatie bij de met een publieke taak belaste instelling aanwezig is' (Who, artikel 5, lid 1) beschikbaar worden gemaakt. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij over de broncode beschikt en dat zij gerechtigd is de broncode te verstrekken.

De gecompileerde vorm van de Debat Direct app is niet geschikt voor hergebruik zoals beschreven in Who artikel 1 lid b. De gecompileerde versies zijn hoogstens te gebruiken voor 'het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd'. Ik wil een aangepaste versie van de app te maken. Dat kan met de broncode. De broncode is de herbruikbare vorm van gecompileerde app.

De Tweede Kamer beweert dat de app 'geen informatie neergelegd in document is, maar een computerprogramma'. Mijn standpunt is dat een computerprogramma ook een document is. Tekstdocumenten zijn niet de enige soort documenten. Audiobestanden, videobestanden, configuratiebestanden, computerprogramma's zijn ook documenten. De vorm van het document dat de informatie bevat is niet relevant bij de bepaling of informatie openbaar is. Zowel de gecompileerde vorm van de app als de broncode is, naar mijn mening, informatie vastgelegd in documenten.

Ik wil graag dat mijn verzoek om broncode wordt ingewilligd.