Icoon broncode

Nieuwsbericht 2021-03-15

Tweede Kamer verdedigt geheime algoritmes bij Raad van State

Op 17 maart 2021 hoort de Bestuursafdeling van de Raad van State de zaak van Jos van den Oever tegen de Tweede Kamer.

Het gaat om de app ‘Debat Direct’. Met deze app kunnen debatten in de Tweede Kamer gevolgd worden.

De heer Van den Oever uit Borne verzocht de Tweede Kamer om de broncode van de app ‘Debat Direct’ openbaar te maken. Vooralsnog weigert Kamervoorzitter Arib deze openheid te geven.

Hergebruik

Door publicatie van de broncode zouden andere overheden gebruik kunnen maken van de app Debat Direct. Tevens zou de iOS- en Android-app dan op andere apparatuur beschikbaar kunnen komen.

Van den Oever beroept zich op de Wet hergebruik overheidsinformatie. De Tweede Kamer stemde in 2015 unaniem voor deze wet.

Transparantie versus geheime algoritmes

Na de toeslagenaffaire, waarbij het kabinet ontslag nam, is het nu de Tweede Kamer die publicatie van stukken weigert.

Zonder openbare broncode kunnen burgers de werking van de app, de algoritmes, moeilijk controleren. Uit een analyse van Exodus Privacy blijkt dat de app een tracker bevat waarmee gedrag van burgers gevolgd kan worden.

Nieuwe standaard

Sinds de ontwikkeling van de CoronaMelder app, ligt de lat voor overheidsapps hoger. CoronaMelder wordt, mede op aandringen van de Tweede Kamer, ontwikkeld als open source. Burgers kunnen de broncode lezen, hergebruiken en verbeteringen aandragen.

CoronaMelder bevat geen tracker.

Reacties

Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade zegt: Jos helpt de Kamer te handelen naar haar eigen oproepen en tevens om de wijsheid van haar eigen woorden te beter begrijpen.

Rejo Zenger van Bits of Freedom zegt: Als wij niet weten wat er speelt in de Tweede Kamer, kunnen wij ons werk als waakhond niet goed doen. Het is daarom belangrijk dat de documenten, maar ook de onderliggende informatiesystemen, zoveel mogelijk openbaar en vrij toegankelijk zijn.

Nico Rikken van Free Software Foundation Europe zegt: Het is belangrijk dat de gegevens en broncode van publieke diensten zo veel mogelijk openbaar zijn voor hergebruik en transparantie. Je zou verwachten dat de Tweede Kamer de Debat Direct app als Vrije Software (ook wel bekend als Open Source) zou publiceren.

Milo van der Linden, van Code For NL zegt: Wij ondersteunen de vraag voor het open maken van de broncode van Debat Direct en bieden onze community aan om te ondersteunen bij het verder verbeteren en beoordelen van de software.

Meer informatie

Deze zaak is gedocumenteerd op https://broncode.org. De zitting vindt om 11.30 uur plaats op 17 maart 2021. De stichting Free Software Foundation Europe steunt de zaak.

Eerder werd op iBestuur en Tweakers aandacht besteed aan deze zaak.

De auteur

Jos van den Oever is gebruiker, ontwikkelaar en voorstander van Vrije Software.

Hij werkt bij stichting NLnet aan het verbeteren van het internet door het ondersteunen van meer dan honderd vrije software-projecten.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar gro.edocnorb@ofni.